ósemka mieczy – znaczenie karty w Tarocie

Karta 8 mieczy jest jedną z kart tarota. Jest to karta mówiąca o osobie mającej problemy, która jest swoim własnym więźniem. Nie widzi wyjścia z sytuacji,, jest zamknięta w swoim świecie. Pojawia się poczucie zablokowania, problemy z samym sobą. Karta mówi także o ucieczce, możliwości odzyskania wolności, uwolnieniu. Jest to pewna nadzieja na rozwiązanie trudnego problemu, który paraliżuje.

Na kartę patrzy się z różnych stron – karta w pozycji prostej pokazuje blokady, trudności oraz obawy. Karta odwrócona niesie nadzieję i mówi o odzyskaniu wolności. Karta niesie radę  – trzeba znaleźć w sobie wytrwałość, być cierpliwym i zwyciężyć. Jeśli karta symbolizuje osobę to oznacza osobę zablokowaną, pogrążoną w swoim wewnętrznym świecie, bogatą wewnętrznie, ale z obniżoną samooceną. Osiem miedzy oznacza bezrobocie, problemy zdrowotne, więzienie oraz dezorientację. Karta jest trudna, mało w niej optymizmu.

 

Karta ósemka mieczy  jest symbolem  dnia w którym mogą pojawić się ograniczenia różnego typu, zakazy, coś co hamuje i nie pozwala iść do przodu. Najlepiej rozpatrywać tę kartę razem z innymi, dodatkowymi kartami, ponieważ zyskuje wówczas całkiem inny wymiar.